YURT GAZETESİ - GAYRİMENKULE 360 DERECEDEN BAKINCAGayrimenkulün Büyük Buluşması - RE360, sektörün önemli aktörlerinin katılımıyla gerçekleşti. Buluşmaya KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın açıklaması damgasını vurdu:

"Günümüzde 'insan haklarına saygılı ve ahlaklı şirket olmak' en önemli deger!.."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve Aremas Gayrimenkul'un ana sponsorlu­ğunda Alkaş Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen "Cayrimenkulün Büyük Buluşması­ RE360", 5-6 Aralık tarihlerinde Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşti. Ahmet Akba­lik, Ahmet Çalık, Avi Alkaş, Erden Timur, Süley­man Çetinsaya ve Murat Özyeğin gibi isimler gay­rimenkul sektörünün gündemine ve geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaparken, kendi alanla­nnda uluslararası otorite olarak tanınan isimler de ezberleri bozan tespitleri ve düşünceleriyle hem İstanbul hem Türkiye için ufuk açıcı değerlendir­melerde bulundular. RE360'ın konuklan ve konuş­macılan arasında Ali Ağaoğlu, Ali Dumankaya ve Süleyman Çetinsaya'nın da aralannda bulunduğu pek çok gayrimenkul duayeni yer aldı.

Patronlar Buraya Dikkat!

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağır­dır, "Toplumsal Dip Dalgalar ve Bizim Akvaryumun Dışındaki Türkiye" başlıklı konuşmasıyla gayri­menkul sektörü ile toplum arasındaki ilişkinin önemi hakkında çarpıcı açıklama­lar yaptı. Bekir Ağırdır, değişimi yönetmenin son de­rece önemli olduğunu belir­terek, bu noktada en tehlikeli değişim olarak 'fark edilmeyen değişim'i göster­di. Değişimi yönetmede görünen ile görünmeyen arasında, rasyonellik ile duygu ve psikoloji arasın­da, bilinen modeller ile yeni modeller arasında denge kurmayı en önemli etkenler olarak gösteren

 Bekir Ağırdır, günümüzdeki en önemli değerleri ise aktörlere göre değil meselelere göre pozisyon almak, insan haklanna saygılı şirket olmak ve ah­laklı şirket olmak diye özetledi.

Aynca, değişen toplumun evdeki bir diğer yan­sıması olarak konfor tanımlamasındaki değişimi gösteren Ağırdır, konforun yüzde 28 ile oda sayısı ile özdeşleştirildiğini belirtirken, sıralamanın yüzde 26 ile geniş mutfak, yüzde 20 ile bahçe ya da balkon, yüzde 17 ile manzara, yüzde 6 ile banyo ve tuvalet sayısı ile devam ettiğini kaydetti. Bir başka değişim olarak evin fiziksel çevresiyle ilgili tespitleri gösteren Ağırdır, yüzde 45 ile kolay ulaşı­ labilir olmanın en önemli etken olarak gösterildi­ğini belirterek, bunu sırasıyla yüzde 20 ile alışve­riş imkanları, yüzde 13 ile okul yakınlığı, yüzde 11 ile kolay araba parkı, yüzde 6 ile çocuklara özel alan ve yüzde 4 ile spor tesislerinin takip ettiğini bildirdi. Komşuluk ilişkilerinin halen son derece önemli bulunduğuna dikkat çeken Ağırdır, evin sosyal çevreyle ilişkisindeki en önemli etkenin yüzde 38 ile komşuluk ilişkileri olduğunu bildirdi. Ağırdır, bunu sırasıyla yüzde 27 ile arkadaşa yakınlık, yüzde 23 ile yaşam tarzı, yüzde 5 ile zengin ve nezih mahalle ve yüzde 7 ile ekonomik durumu yansıtmanın takip ettiğini kaydetti.