Nail OLPAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı