Zafer BAYSAL

Akzirve Gayrimenkul CEO ,

ULI Türkiye Başkanı

Zafer Baysal Eylül 2017’den beri Urban Land Institute Türkiye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Baysal 90 ülkede 40,000 Üyesi olan ve kentsel arazinin sorumlu kullanımı konusunda ihtisaslaşmış olan bu Enstitüsü’nün başkanlık görevini bir önceki başkan Yüksek Mimar Ayşe Hasol Erktin’den devralmıştır. 

ULI Etik Standartları Çerçevesi’nde “Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” oluşturma misyonu ile ULI Türkiye bayrağını gururla taşımakta ve oluşturan komite ve çalışma grupları aracılığıyla Türkiye’nin Gayrimenkul, Çevre ve Şehircilik konularındaki mevcut sorunlarının teşhis ve analizlerini yaparak geleceğe yönelik çözüm önerileri ve aksiyon planları ile ilgili bir çalışmayı Eylül 2018 içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmayı hedeflemektedir.

Eylül 2018 Akzirve Gayrimenkul CEO

Temmuz 2013 - Temmuz 2018 AMSTAR Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Türkiye Ülke Müdürü

Zafer Baysal Denver, Colorado'da yerleşik Amstar Global Partners adlı uluslararası gayrimenkul yatırım fonunun 5 sene boyunca Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Ülke Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Bu görevi sırasında çeşitli gayrimenkul sınıflarında varlık yönetimi ve Amstar'ın Türkiye'de ve Rusya’da Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile %50/50 ortaklıkla kurduğu 6 adet AVM yatırımı için kurduğu yatırım fonlarına yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcıların katılımını sağlamak ve Amstar'ın Türkiye'de yerel ortak olarak seçtiği gruplar ile yapılacak ortak gayrimenkul geliştirme projelerinin değerlendirme ve seçim sürecine katkı sağlama ve Amstar'ı Türkiye'de tüzel kişilik adına temsil ve ilzam etme görevlerini yürütmüştür. Amstar Global Partners 2017 sonu ve 2018 ilk yarısında Türkiye’de sahibi olduğu AVM’lerdeki yüzde 50 paylarını Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye satarak Fonların yurt dışı yatırımcılarına kar paylarını ve ana paralarını ödeyerek Haziran 2018 sonunda Türkiye ofisini kapatarak ilgili kapalı uçlu(closed-end) fonlardan başarılı bir şekilde çıkışını gerçekleştirmiştir. Baysal da 11 yıl önce Türkiye’ye girişinde ve Rönesans ile ortak girişim şirketleri kurulmasında başat rol oynadığı ve son 5 senedir de Türkiye Ülke Müdürlüğü ve Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürdüğü  Amstar Global Partners’daki görevlerinden ayrılmıştır.

Mayıs 2006 - Temmuz 2013 Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Rönesans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Başkanı

Baysal'ın 20 yılı aşkın gayrimenkul, finans, uluslararası ilişkiler ve bankacılık tecrübesi bulunmakta olup AMSTAR'a katılmadan önce Rönesans Holding'de Mayıs 2006 ile Temmuz 2013 arasında  Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'de Genel Müdürlük ve öncesinde de Finans Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Baysal 2007 yılında Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Denver Colorado merkezli Amstar Global Partners arasında AVM’ler geliştirmek üzere 50/50 Ortak Girişim kurulmasında  rol almış olup daha sonra kurulan Ortak Girişim’in Sahibi olduğu SPV(özel amaçlı şirketler)’de Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir.

Baysal 2008 yılından 2014'de Federasyona dönüştürülünceye kadar Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği(AMPD)'nde AVM Sektörel Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve asil üye olarak Rönesans’ı temsil etmiştir. 

Ocak 1998 - Mayıs 2006 Bayındır Holding A.Ş. Bünyesindeki grup şirketlerinde sırasıyla;

Ağustos 2002 - Mayıs 2006 arası Bayındır Holding A.Ş. Finans Başkanlığı,

Ekim 1999 - Ağustos 2002 arası Banca Commerçiale BTR Moldavia SA Genel Müdürlüğü,

Ocak 1998 - Ekim 1999 BAYINDIRBANK Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur:

2006 yılında Rönesans Grubu'na katılmadan önce Baysal Bayındır Holding'de Finans Başkanlığı, Bayındırbank'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Bayındır Grubu'nun Moldova'daki bankasında Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 1995 - Ocak 1998 Interbank A.Ş. Genel Müdürlük Hazine ve Yurtdışı Muhabir İlişkiler Bölümü MENA(Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Rusya ve Uzak Doğu Bölge Müdürü ve AVP

Ağustos 1994 - Nisan 1995 Askerlik 239. Dönem Kısa Dönem: Acemi Birliği Ankara Mamak Muhabere Okulu, Usta Birliği İstanbul Maslak Harp Akademileri Komutanlığı’nda Mütercim Tercümanlık

Nisan 1992 - Temmuz 1994 Bilkent Holding A.Ş. Planlama ve Koordinasyon Konseyi Üyesi ve Holding bünyesindeki grup şirketlerinden Meteksan A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Danışmanlığı 

Mayıs 1990 - Nisan 1992 Interbank A.Ş.’de Management Trainee, Ankara Şubesi Müşteri Temsilcisi,

1998 yılında Bayındır Grubu'na Bayındırbank’ın kuruluşunda Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmadan önce Baysal bankacılık hayatına 1990 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı'nı(MBA) birincilikle bitirdikten sonra girdiği Çukurova Grubu'na bağlı Interbank'da birincilikle bitirdiği Management Trainee Eğitimi sonrası başlamış, iki sene sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sübitey Toğan’ın tavsiyesi üzerine Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Murahhas Azası Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Bilkent Holding bünyesinde kurulacak Planlama ve Koordinasyon Konseyi’ne davet edilmiş ve sonrasında mecburi Askerlik  Hizmetini yerine getirmek üzere Bilkent Holding A.Ş.’deki görevinden ayrılarak 239. Kısa Dönem Terkibi’nde Askerlik Hizmetini ifa ederek Haziran 1995’de tekrar 1990’da bankacılık hayatına başladığı Interbank A.Ş.’ye geri dönerek İstanbul Genel Müdürlük Hazine ve Yurtdışı Muhabir İlişkileri Bölümü'nde Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu’dan sorumlu Bölge Müdürü olarak bankacılık hayatına devam etmiştir.  Bu süreçte Baysal Türkiye Bankalar Birliği'nde 4 sene boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'daki Eğitim Merkezleri’nde “Muhabir İlişkiler” ve “Yurtdışı Kredi İşlemleri ve Sendikasyonlar” konusunda seminerler vermiş katılımcılara 2000’i aşkın sertifika imzalamıştır. 

Zafer Baysal ilk, orta ve lise eğitimlerini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra 1984 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne birincilikle girmiş 1988 yılında yüksek şeref derecesi ile 3.58/4.00 ortalama ile bölümünden ikincilikle mezun olarak aynı üniversitenin Yapı Mekaniği Bölümü'nde Prof. Dr. Uğur Ersoy ve Prof. Dr. Tuğrul Tankut himayelerinde Yüksek Lisans tezini vererek Master çalışmasını tamamlamıştır. Baysal’ın tez çalışması Prefabrik Kolon Kiriş Birleşimleri'nin Deprem Etkisi Altındaki Davranışları'nı Yapı Mekaniği Laboratuvarı’ndaki gerçek ölçekli model üzerinde kolona uygulanan 40 ton eksenel yük altında kirişe deprem güçlerini simüle eden yanal yükler de eşzamanlı uygulanarak deneysel ortamda incelemiş olup şu anda kullanılmakta olan prefabrik tasarımlara ışık tutmuştur.

Zafer Baysal 2010 yılında Dünya Bankası'nın ödüllü Türkiye yarışmasında da jüri üyeliği yapmış olup 5 senedir de Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen “Sign of The City Awards” Jürisi’nde jüri üyeliği yapmaktadır. Baysal GYODER Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.


Katıldığı Oturum: