Gökhan AVCIOĞLU

GAD Mimarlık & GAD Vakfı Kurucusu

Gökhan Avcıoğlu 1983 yılında KSÜ’de Mimarlık eğitimini tamamladı. 1994 yılında İstanbul'da Global Architectural Development GAD (Global Mimari Gelişim) firmasını, 2014 yılında da mimarlık ve yerleşme kültürü üzerine araştırma ve paylaşımlar yapmak üzere GAD vakfını kurdu. GAD farklı işlevlerde ve değişik aşamalarda 25 yılda 250’nin üzerinde proje oluşturdu ve bunlardan önemli bir kısmının inşasını gerçekleştirdi.

Gökhan Avcıoğlu ve GAD bu iki farklı kurumu aracılığıyla inşa etme teknikleri ve geliştirilmesi bir yana mimarlık mirası, mimari mekan, bugünün ihtiyaçlari ve gelecek hatta başka gezegenlerde de yasam üzerine düşünceler geliştiriyor ve bunları çeşitli mecralarda düzenli olarak paylaşıyor.

2001 yılında, Paris'te Ecole Speciale d'Architecture, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde stüdyolarında ders vermistir

Gökhan Avcıoğlu’nun İstanbul, New York, Moskova'da da ofisleri bulunmaktadır.


Katıldığı Oturum: