Doç. Dr. Oğuz Nuri BABÜROĞLU

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı Kurucu Direktörü

1977’de Sussex Üniversitesi’nden mezun olan Babüroğlu, 1978’de Lancaster Üniversitesi’nde Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 1978’de Pennsylvania Üniversitesi The Wharton School’da Sosyal Sistem Bilimleri Doktorası’nı aldı.

1982 – 2003 yıllarında ABD’de West Chester Üniversitesi, Clarkson Üniversitesi , Fransa’da INSEAD, Norveç’te Work Research Institute’de ve Bilkent Üniversitesi’nde, öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2003- 2007 yıllarında Norwegian University of Science and Technology EDWOR programında öğretim görevlisi olarak çalışan Babüroğlu, 1998 yılından beri Sabancı Üniversitesi’ndeki görevini sürdürmektedir.

1995 yılında Katılımlı yöntemlerin özel sektör, bölge ve ülke bazında uygulanmasını sağlamak amacıyla Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı’nı kuran Babüroğlu bugüne kadar 600’den fazla katılımlı yöntem uygulamasını gerçekleştirmiştir

Merelyn Emery ile birlikte yayınladığı “Educational Futures” kitabının yanı sıra uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır.


Katıldığı Oturum: