david mcwilliams

Ekonomist, Yazar

Sakin, kendinden emin ve eğlendirici tarzı olan ama taviz vermez bir düşünür olan David,

2015 yılında Birleşik Krallık ve İrlanda’nın en etkili ekonomisti seçildi.

Uluslararası finans konferanslarına hem konuşmacı hem de onur konuğu olarak sıklıkla

katılır ve küresel ekonomideki trendler ve bunlardan nasıl fayda sağlayabileceğimiz

konusuna eğilir.

Aynı şekilde, çeşitli cemiyet, sektör ve firmalar için yaptığı özel konuşmalarda, küresel

ekonominin gidişatı ve bundan nasıl kar edilebileceği konusunda fikirler sunar.

İş dünyası ve sektör derneklerine yaptığı konuşmalarda, büyüme, para birimleri ve finansal

piyasaların seyrinin onları nasıl etkileyeceğini açıklar.

Öngörüleri istikrarlı bir şekilde isabetli olan David McWilliams, Birleşik Krallıktaki Brexit

oylamasının sonucunu doğru tahmin eden tek ekonomist olmakla kalmayıp, İrlanda’daki

büyümenin bir kredi balonundan başka bişey olmadığını ifade eden, bu balonun patlama

riski konusunda uyaran ve arzettiği tehlike ve muhtemel etkilere dikkat çeken yegane

ekonomist olarak kayda geçmiştir.

Ekonomi bilimini, en geniş kitlelere ulaşabilecek ve en kolay anlaşılabilecek şekilde

anlatmayı kendine amaç edinmiştir.


Katıldığı Oturum: