Dr. Halil İbrahim Zeytin

Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı

Akademetre Araştırma Şirketi’nin kurucusudur.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Araştırmacıdır. '' PR Yoluyla Marka Değeri Yaratma ve Marka Değeri Ölçümü -Pr metre-'' konulu teziyle Doktor unvanını almıştır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi oldu. 2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Doç. Dr. unvanı ile Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1994 yılından bu yana pazar ve kamuoyu araştırmaları ortaya koymaktadır. Kalitatif araştırmalar konusunda yaptığı çalışmalara paralel olarak, kantitatif modellere dayalı uygulamalar da gerçekleştirmektedir. Türkiye Araştırmacılar Derneği ve Avrupa Araştırmacılar Birliği ESOMAR üyesidir.


Katıldığı Oturum: