BÜYÜKÇEKMECE GAZETESİ - İSTANBUL GELİR ARTIŞINDA İLK 10 ARASINA GİRECEK

İstanbul gelir artışında ilk 10 arasına girecek

RE360 Gayrimenkul Buluşmasiında konuşan JLL Şehir Araştirmalan Merkezi Başkani Prof. Greg Clark İstanbul'un harcanabilir gelir artışıyla 2030 yılında dünyanın ilk 10 şehri arasında olacağını belirtti.

Çevre ye Sehircilik Bakanh­genin destegiyle Aremas Gayri­menkul'ün ana sponsorlugunda Four Seasons Bosphorus Istan­bul'da gerçekleştirilen `Gayri­menkulün Büyük Buluşmasi RE360' başladt. Iki gün siirecek toplantıya Ahmet Akbahk, Ahmet calik, Avi Alkaş Erden Timur, Süleyman Çetinsaya ve Murat Özyegin gibi isimler katılıyor.

'RE360'ın açılışında konuşan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, gayrimenkul sektörünün tam anlamıyla tüm bile­şenleriyle bir araya getiren `RE360'a özel sektör ve kamu sektörünün verdigi tam destek icin teşekür ettigini söyledi. Alkaş, gayrimenkulün artık işle­rinden öte hayatlan olduğunu belirtti. "Bilgi de sevgi gibi pay­laşıldıkça ve verildikçe çoğan zenginliktir diyen Alkaş, Türkiye’de son zamanlarda gelişen 4. Nesil caddeleşen AVM projelerinin çoğaltılması gerektiğini söyledi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise gayrimenkul ala­mnda geliştirilecek işbirlikle­riyle Türkiye coğrafyasma yeni projeler kazandırılacağını kay­detti. Oxford Universitesi Öğre­tim Uyesi, Araştırmacı- Tarihci Prof. Peter Frankopan ise "Dünyanın Yeni Tarihi" başlıklı konuşmasıyla ezberleri bozan ye zihinlerde yeni ufuklar yara­tan değerlendirmelerde bu­lundu. London Enterprise Partnership (LEP) Yönetim Kurulu Uyesi, Jones Lang La­Salle (JLL) şehir Araştırmalan Merkezi Başkanı Prof. Greg Clark ise "Yaşanacak Kentler" konulu konuşmasında İstan­bul'un globalleşme dönemine Londra ye Paris'ten once girdi­gini belirtti. Istanbul'un harca­nabilir gelir artıştyla 2030 yılında dünyanm ilk 10 şehri arasmda olacağını belirten Clark "Istanbul, dünya şehirleri araştırmalannda kültürel gelişim, yüksek eğitim kurumları, ünans ve yatinm gekme gibi alanlarda sürekli olarak yükse­len pozisyondadir" dedi. "Konfor denilince yüzde 28 oda sayısı, yüzde 20 bahçe" Toplantıda konuşan Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır da gayrimenkul sektörü ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkinin önemi hakkında açıklamalar yaptı.

Ağırdır, son 30 yılda göçle, metropolleşmeyle, İletişim ve ulaşım teknolojileriyle gündelik hayatta pek çok değişiklik olduğunu söyledi. İçinde yaşanılan hanelerin huzur, mutluluk güven, sevgi, rahatlık , şefkat, refah gibi olumlu duyguların yanı sıra geçim sıkıntısı ve şiddet gibi olumsuz duygularla da anıldığını belirten ağırdır, şu bilgileri verdi: Değişen toplumun evdeki bir diğer yansıması konfor tanımlamasında. Konfor yüzde 28 ile oda sayısı, 26 ile geniş mutfak, yğzde 20 ile bahçe yada balkon, yüzde 17 ile manzara, yüzde 6 ile banyo ve tuvaley sayısı ile tanımlanıyor. Bir başka değişim olarak evin fiziksel çevresiyle ilgili tespitler gösteriliyor. Yüzde 45 ile kolay ulaşılabilir olmak en önemli etken olarak gösteriliyor. Bunu sırasıyla yüzde 20 ile alışveriş imkanları, yüzde 13 ile okul yakınlığı, yüzde 11 ile kolay araba parkı, yüzde 6 ile çocuklara özel alan ve yüzde 4 ile spor tesislerinin yakınlığı takip ediliyor.