Bu oturumda kadın tüketicilerin beğenme ve satınalma kriterleri ele alınacak. Teknoloji, tüketici davranışları ve nöroekonomi ye değinilecek. Şehirleşme, kentleşme, kent uyumunun insan psikolojisinde konutlaşmada etkisi vurgulanacak. Tüketimimizi ortaya çıkaran irademiz dışında işleyen karar verme mekanizmasından bahsedilecek.