4-5 ARALIK 2018
Four Seasons Hotel
İstanbul at the Bosphorus

Bu oturumda kadın tüketicilerin beğenme ve satınalma kriterleri ele alınacak. Teknoloji, tüketici davranışları ve nöroekonomi ye değinilecek. Şehirleşme, kentleşme, kent uyumunun insan psikolojisinde konutlaşmada etkisi vurgulanacak. Tüketimimizi ortaya çıkaran irademiz dışında işleyen karar verme mekanizmasından bahsedilecek.