Sergei GEORGIEVSKIThe Agency for Strategic Development Center Kurucu,

CEO

Bölgesel sürdürülebilir gelişim alanında uzman. İş dünyasında, büyük yatırımlar, araştırma ve gerek uluslararası gerekse federal ölçekte sosyo-politik programlar alanında uzun yıllara yayılan proje yönetim ve GR tecrübesi bulunmakta. 2011den bu yana, Rusya pratiğinde modern araç ve yaklaşımların kullanıma açılması da dahil olmak üzere, bölgelerin ve gayrimenkulün entegre gelişimi konusunda çalışmalar yürütmekte. Uzmanlık alanları arasında, şehir planlaması, çevresel kalite gelişimi, üretim alanlarının yeniden geliştirilmesi, mimari, altyapı projeleri ve rekabetçi uygulamaların ekonomik hale getirilmesi sayılabilir.

Sergey, on yılı aşkın bir süredir, bölgesel gelişimde sosyo-kültürel ve fonksiyonel programlama, yer oluşturma gibi modern araçların kullanımını Rus pratiğine kazandırma konusunda çaba harcamaktadır. Bu tür araçlar, Rusyada daha kaliteli bir çevrenin oluşumu ve değişen ekonomik koşullarda bölge gelişimin etkinliğinin arttırılması konusunda katkı sağlamaktadır. Sergey; danışman, yönetici ve analist kimliği ile, Rusya Coğrafya Derneğinin yeniden canlandırılması programı, Diyaloğun Arktik Alanı isimli uluslararası forum, Nikola-Lenivets turizm ve eğlence öbeği, 2014 Sochi Kış Olimpiyatlarının hazırlanması ve hayata geçirilmesi için ulusal mevzuatta yapılması gereken modernizasyon işleri gibi çok bilinen pek çok projede yer almıştır.

2014 sonuna kadar geliştirilmesinde de baştan beri gorev aldığı ve entegre bölgesel gelişim açısından alanında bir ulusal ilk olan Nikola-Lenivets turizm ve eğlence öbeği (Kaluga bölgesi) projesinde tasarım merkezi direktörü olarak bulundu. Bu aynı zamanda Bölgesel İnsiyatifler Archpolis Merkezinin de bir parçası olup, hem kamu alanlarının hem de şehir ve banliyö alanlarının fonksiyonel programlaması çalışmalarında Rusyadaki ilk sivil toplum örneği olma özelliği taşımaktadır. 2014 Aralık ayında, Rusyada yeni kültürel, sosyal ve ekonomik merkezlerin yaratılmasını sağlayacak modern bir bölgesel gelişim modeli sunmayı amaçlayan, bağımsız analitik ve danışma ajansı “CENTER”i kurmuştur. Firma; şehir danışmanlığı, araştırma ve analiz konularında ve uzmanlık gerektiren etkinliklerin, müsabakaların mimari ve şehir planlama açısından organizasyonu ve hayata geçirilmesi gibi alanlarda uzmandır.

CENTER ajansı kısa bir dönem, mimari ve şehir planlama alanında Rusyanın önde gelen yarışmalarının düzenleyicisi olarak uzman görevi üstlenmiştir. Küçük kasaba ve tarihi önemi haiz toplulukların tanıtımının yapılmasına yönelik yarışma projesi (Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı), sanayi bölgeleri için park tasarımı ihalesi (Sokolniki, Mitino) (Plant Kristall, Pravda Şehir Kültürü Gelişim Merkezi), sahil şeritleri (Sochi Olimpiyatları sahil şeridi, Novorossiyk sahil şeridi projesi (Kazanan: Birleşik Krallıktan Zaha Hadid Mimarlık ofisi) ve Kazanda Kaban Gölü sahil şeridi (Kazanan: Çinden Turenscape)), sinemalar (ADG Gruba ait bir kaç düzine eski sinemanın güncel kavramsal çalışmaları), Moskova metrosunun yenilenmesi (Mosinzhproekt), Moskova peyzaj projeleri (Moskova Belediyesi talebi ile) ve başka pek çok Moskovada ve diğer bölgelerde düzenlenen etkinliklerin basın yolu ile duyurulmasını sağlayacak profesyonel ihalelerin düzenlenmesi örnekler arasında sayılabilir.

Stratejik Gelişim Ajansı“CENTER” hakkında

Şehir planlama ve gelişim alanında, analitik hizmetler ve danışmanlık hizmetleri veren bir ajanstır. Ayrıca, çeşitli mimari, şehir planlama ve tasarım yarışmalarının düzenlenmesi konusunda da çalışır.

Kapsamlı arazi ve gayrimenkul geliştirme projeleri, ve kaliteli şehir ortamlarının yaratımına dair tüm konularla ilgilenen ajansa, şehir ve bölgeler için yeni fikirler oluşturur, Rusyada arazi geliştirme konusunda yeni modeller hazırlar ve böylelikle topluluklara kültürel, sosyal ve ekonomik bir merkez olma yoluyla kendi potansiyelini gerçekleştirme şansı sunar.


Online
Kayıt