4-5 ARALIK 2018
Four Seasons Hotel
İstanbul at the Bosphorus

Yabancı yatırım çekmede istediğimiz düzeyi ve ivmeyi yakalamak için ipuçları, altın değerinde öneriler!

Bahadır KAYAN, BKI CEO, Kurucu

Anthony DANAHER, ING Medya Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret Sermayesi Yatırım Teşkilatı Departmanı Baş Danışmanı

Hakan KODAL, Krea Invest Yönetim Kurulu Başkanı

Serkan GÜL, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Ortak