Gayrimenkulde kurumsallaşmadan, hukuk ve finansa, vergi, teşvikler ve kentsel gelişimden, yönetim, yabancı yatırımlar ve tanıtıma; sektörün güncel meseleleri ve gelecek vizyonu konuşuluyor, oylanıyor. Katılımcıların görüşleri ile zenginleşen oylama, sektörün çalışmalarına referans oluşturacak önerilere dönüşecek. Oylamada yer alın, mutlaka katılın!

 

Online
Kayıt